Pułapka lepowa typu delta jest tanią i prostą pułapką do wyłapywania i monitorowania motyli wielu szkodników latających np. mole spożywcze – mklik i omacnica spichrzanka, mole ubraniowe, muszki owocówki, szkodników drzew owocowych takie jak owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka i wielu innych.

Zamówienie

Pułapka służy do samodzielnego powieszenia w dolnej koronie drzewa za pomocą dołączonego do zestawu sznurka. Pułapkę można umieścić już od połowy kwietnia a najlepiej w momencie pojawienia się wegetacji drzewa. Pułapki powinny wisieć na drzewie aż do jesieni. Kontrola pułapek umożliwia stwierdzenie pierwszego wylotu motyli i umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnym założeniu opaski lepnej na drzewie lub oprysku.

Pułapki należy umieszczać w dolnej koronie drzewa lub na najniższych gałęziach. Stosować od 1 do 3 pułapek na drzewo w zależności od wielkości korony.

Po zdjęciu papieru chroniącego warstwę klejącą należy przykleić odpowiedni feromon (w zależności od gatunku zwalczanego motyla) na dolnej części pułapki w centralnej części. Uformować pułapkę w kształt stożka. Za pomocą dołączonego sznurka zawiesić na gałęzi drzewa w dolnej części korony. Regularnie należy wymieniać feromon wabiący, który działa w warunkach naturalnych od 4 do 6 tygodni.

Jeśli masz problem napisz a my ci doradzimy e-mail: tedan@tedan.pl