Pułapka lejkowa czasem nazywana kominową służy do odławiania samców motyli szrotówka kasztanowcowiaczka lub innych szkodników latających np. mole spożywcze – mklik i omacnica spichrzanka, mole ubraniowe, muszki owocówki, szkodniki drzew owocowych takie jak owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka.

Zamówienie

Pułapka składa się z 2 podstawowych elementów. Dolny pojemnik służy do gromadzenia motyli, które wlatują przez górną część pułapki.

Konstrukcja przypomina pojemnik tunelowy, w którym w górnej części znajduje się mocowanie daszka oraz specjalny koszyczek do którego wkłada się feromon służący do przywabiania samców motyli. Uwalniany z dyspensera feromon symuluje zapach samicy przywabiającej samce. Zwabione zapachem wpadają przez pojemnik tunelowy do pojemnika dolnego, w których giną przyklejone do lepu (jeśli taki zostanie tam umieszczony) lub ulegają utopieniu jeśli wlejemy do pojemnika odrobinę wody. W celu szybszego zabicia szkodnika można w dowolnej części pojemnika umieścić środek owadobójczy, który podobnie jak lep nie jest na wyposażeniu pułapki.

Pułapki najlepiej jest umieszczać w dolnej koronie drzewa. Regularnie należy wymieniać feromon wabiący, który działa w warunkach naturalnych od 4 do 6 tygodni.

Jest to wystarczający czas do odłowienia 1 pokolenia motyli szrotówka.

I założenie feromonu 18.04 – 31.05.12
Po raz drugi nasze pułapki powinniśmy uzbroić w feromon od połowy czerwca i stosować do końca lipca.
II założenie feromonu 18.06 – 31.07.12
Po raz trzeci wykładamy feromony od pierwszej połowy sierpnia i stosować do drugiej połowy września.
III założenie feromonu 10.08 – 24.09.12
W cieplejszych częściach Europy oraz w niektórych rejonach Polski czasem jest czwarte pokolenie październikowe, które zimuje w kokonach i zapada w stan diapauzy.
IV założenie feromonu (sporadycznie) przy bardzo ciepłym  lecie i jesieni

Pułapki lejkowe spełniają wiele pożytecznych zadań.

Umożliwiają:

  •     ustalenie wylotu pierwszych motyli
  •     ocenę dynamiki lotu
  •     wyznaczenie maksim lotu
  •     ustalenie końca lotu motyli
  •     wyznaczenie terminów oprysku pnia lub korony drzewa


Na wielkość populacji szkodnika ma wpływ wiele czynników, takich jak między innymi: lokalizacja, wiek, gatunki, odmiany, warunki meteorologiczne. Czynnik pogodowy jest szczególnie istotny w naszych warunkach klimatycznych. W ostatnich latach zmienne warunki pogodowe bardzo poważnie zakłócały wyloty i przebieg lotu szkodników. Regularne przeglądanie pułapek pomaga w obserwacji odłowów samców i ustaleniu na tej podstawie faktycznego stanu zagrożenia oraz określenia prawidłowego terminu zwalczania.

Produkt angielski.

Jeśli masz problem napisz a my ci doradzimy e-mail: tedan@tedan.pl