Ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka – etap I -lubelskie, powiat Lublin.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wiosennych zabiegów zwalczania szkodnika (szrotówek kasztanowcowiaczek) drzew (kasztanowce) rosnących na terenie miasta Lublina, w tym:

a) Dostarczenie i założenie opasek lepowych na pniach 2000 szt. kasztanowców (wskazanych przez Wydział Ochrony Środowiska) rosnących na terenie m. Lublin: – Pułapka lepowa: folia (grubość 30 mikron) o szerokości 80 cm pokryta preparatem Lasolep ZD Chemipan lub równoważnym. Długość pułapki odpowiadająca obwodowi pnia drzewa (średni obwód drzewa wynosi 100 cm). – Środek opaski lepowej należy umieścić na wysokości min. 40cm mierząc od podstawy pnia.

b) Wykonawca zagwarantuje trwałość pułapki, na co najmniej 14 dni oraz zaopatrzy je w widoczny napis: -Uwaga leczenie drzew – nie zrywać – (przynajmniej 3 szt. na jednym drzewie i w tym na jednym z dopiskiem -Ochrona kasztanowców współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie-).

c) Wykonawca zobowiązany będzie usunąć pułapki lepowe w terminie 7 dni od dnia wskazanego pisemnie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

d) Wykonawca sporządzi dokumentacje odłowu szrotówka kasztanowcowiaczka w postaci wycinku formatu A4 pułapki lepowej ze stanowisk reprezentacyjnych wskazanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w piśmie określającym termin ich usunięcia

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Zamówień Publicznych UM Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, po dokonaniu wpłaty 5,00 zł w budynku UM Lublin ul. Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (5 zł + koszt przesyłki).

Miejsce i termin składania:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UM Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8

Miejsce i termin realizacji:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.06.2013