KTU ZIELEŃ Sp. z o. o.

Ul. Warecka 3
91-202 Łódź

tel.605-120-144

email: ktu-zielen@wp.pl