Od końca kwietnia i przez cały maj powinniśmy zabezpieczyć nasze kasztanowce przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. W tym właśnie okresie możemy spodziewać się pierwszego w danym sezonie wylotu motyli szrotówka, którego poczwarki zimowały w niezgrabionych liściach i glebie.

Motyle do rójki wybierają pień drzewa kasztanowca, gdzie licznie się gromadzą, aby następnie złożyć jaja na liściach w koronie drzewa.

Jeśli zdecydowaliśmy się założyć opaski lepowe na drzewo powinniśmy przytwierdzić do nich feromon, który będzie pełnił rolę wabika na samce szrotówka.

Mamy właściwie do wyboru tylko dwa produkty tj. polski feromon produkcji IPO oraz feromon sprowadzany z Republiki Czeskiej.

Nie będziemy się tutaj wdawać w ocenę obu feromonów, ponieważ i jeden i drugi jest bardzo skuteczny do odławiania samców motyli w czasie godów.

Ważniejszą dla nas sprawą jest okres skutecznego ich działania.

Producenci obu feromonów deklarują czas skutecznego działania od 4 do 6 tygodni. Jest to wystarczający okres tylko dla jednego pokolenia szrotówka.

W Polsce w zależności od regionu mamy do czynienia z 3 lub nawet 4 pokoleniami szrotówka. Oznacza to, że powinniśmy wymieniać nasze feromony przed każdym wylotem szrotówka. Czas działania pokrywa się wówczas z okresem wylotów motyli z kokonów i ich gromadzeniem na pniu drzewa.

Kolejne pokolenie pojawi się dopiero za około 2 miesiące i wówczas, aby nasza pułapka była skuteczna, należy feromon wymienić na nowy.

Czas działania feromonu od 4 do 6 tygodni należy traktować orientacyjnie, ponieważ zależy w dużej mierze od pogody (tzn. takich czynników jak siła wiatru, deszcz czy temperatura).

Z pewnością czas działania feromonu będzie dłuższy w pułapce lejkowej lub typu delta niż tego przyklejonego do opaski lepowej.

W każdym przypadku należy sprawdzać kiedy następuje wylot motyli danego pokolenia. Jeśli nie mamy takiej wiedzy najlepiej jest stosować się do powyższego schematu.

Pierwsze feromony stosujemy na przełomie kwietnia i maja. Powinny być założone do pułapki w trzecim tygodniu kwietnia i pozostawione przez cały maj.

I założenie feromonu 18.04 – 31.05.12

Po raz drugi nasze pułapki powinniśmy uzbroić od połowy czerwca i stosować do końca lipca.

II założenie feromonu 18.06 – 31.07.12

Po raz trzeci wykładamy feromony od pierwszej połowy sierpnia i stosować do drugiej połowy września.

III założenie feromonu 10.08 – 24.09.12

W cieplejszych częściach Europy oraz w niektórych rejonach Polski występuje czasem czwarte pokolenie październikowe, które zimuje w kokonach i zapada w stan diapauzy.

IV założenie feromonu (sporadycznie) przy bardzo ciepłym lecie i jesieni 01.10 – 31.10.12

 

Tekst: mgr ANDRZEJ SKWIRUT

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Warszawa, 2012