Opis:
Dyspenser feromonowy (Cameraria ohridella)

Środek feromonowy do wabienia szrotówka kasztanowcowiaczka do pułapek typu delta, pułapek lejkowych lub do przyklejania na opasce lepnej w celu zwiększenia skuteczności opaski. Jest to substancja biologicznie czynna, która zwabia tylko i wyłącznie samce motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.

Zamówienie

mt_gallery: Feromon czeski - charakterystykaZakres stosowania.

Stosować do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Dyspenser należy wyjąć z opakowania i umieścić w pułapce typu delta lub lejkowej, które najlepiej rozwiesić już pod koniec kwietnia. Pułapki feromonowe najlepiej jest umieszczać w dolnej koronie drzewa na najniższych gałęziach.

Jeśli feromon przyklejamy do opaski lepnej to najlepiej jest zastosować 1 feromon co 100cm obwodu pnia drzewa. Feromon najkorzystniej jest umieszczać w specjalnych koszyczkach, które mocujemy do opaski lepnej. W ten sposób zwiększa się działanie feromonu. Należy pamiętać, że feromon po wyjęciu z opakowania zachowuje zdolność wabienia przez co najmniej 2 miesiące. Na powietrzu trwałość feromonu jest krótsza i wynosi najczęściej od 4-6 tygodni (w zależności od warunków pogodowych).

Jest to wystarczający czas do odłowienia 1 pokolenia motyli szrotówka.

Po raz drugi nasze pułapki powinniśmy uzbroić w feromon od połowy czerwca i stosować do końca lipca.

II założenie feromonu 18.06 – 31.07.12

Po raz trzeci wykładamy feromony od pierwszej połowy sierpnia i stosować do drugiej połowy września.

III założenie feromonu 10.08 – 24.09.12

W cieplejszych częściach Europy oraz w niektórych rejonach Polski czasem jest czwarte pokolenie październikowe, które zimuje w kokonach i zapada w stan diapauzy.

IV założenie feromonu (sporadycznie) przy bardzo ciepłym lecie i jesieni

Producent:
Instytut Przemysłu Organicznego
03-236 Warszawa ul. Annopol 6